CV yoxlanması

Sizə bir təklifimiz var: Siz öz rezümenizi (CV) bizə göndərirsiniz və biz də onu audit edirik. Komandamız onun hər bir hissəsini incələyir və 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirir. Yeri gəlmişkən, bu xidmət ödənişsizdir.